Maar zij zeggen wat elke dag waar is en waarachtig

Op zaterdag 21 mei vergaat de wereld. De Bijbel garandeerd het…. stond onlangs op affiches op treinstations te lezen. De affiches zijn later vervangen door exemplaren waarin garandeert wel met een t wordt gespeld. Deze profetie is afkomstig van een Amerikaanse predikant, Harold Camping, die ervan overtuigd is dat God wereld zal vernietigen omdat de wereld zondig is. Hij komt aan de datum 21 mei 2011, omdat Noach volgens Genesis 7:4 zeven dagen de tijd kreeg om de ark te bouwen (omvang: 135 meter bij 22 bij 13 meter) voordat God het 40 dagen en nachten zou laten regenen. Volgens ds. Camping staat een dag voor duizend jaar en volgens zijn rekening is het aanstaande zaterdag precies 7000 jaar geleden dat de zondvloed begon – en zich zal herhalen.     

Dat gaat niet gebeuren, gemeente. Want collega Camping leest de Bijbel alsof het de Enkhuizer Almanak is. En zo is de Bijbel niet bedoeld. Volgens  dominee Camping is de Bijbel geschreven door waarzeggers. Maar profeten en apostelen zijn geen waarzeggers die tot de dag nauwkeurig de toekomst voorspellen, maar zij zeggen wat elke dag waar is en waarachtig.