Marx kerstactie

In de koude wintermaanden en met name in de feestmaand december willen dominee Jakob Rüb en de gemeenteleden in Marx graag wat extra’s doen voor ouderen en sociaal zwakkeren in Marx. Het betreft niet alleen mensen die aangesloten zijn bij de kerk maar ook personen die worden aangedragen door gemeenteleden.

Veel ouderen ontvangen van de Russische overheid een staatspensioen van, omgerekend, zo’n € 200,00 per maand. Hoewel de levensstandaard in Oost-Europa lager ligt, kunnen mensen vaak net het hoofd boven water houden.
Eén van de gemeenteleden, kinderarts Sinaïde Sterz, heeft toegang tot de jongeren in de jeugdgevangenis van Marx en ook deze jongeren staan op de lijst voor een extraatje in december evenals de veelal gehandicapte kinderen in het revalidatiecentrum. In (jeugd)gevangenissen is de gezondheidstoestand van de jongeren vaak slecht. Niet zelden heerst er open-TBC, medicatie en gezond voedsel is slecht voorhanden.

Vorig jaar zijn er ruim 70 pakketten samengesteld door de gemeenteleden. De pakketten met een waarde van rond de € 20,00 werden gefinancierd uit giften en collecten. De werkgroep Marx in Schoonhoven heeft hieraan € 500,00 bijgedragen en voor december 2021 willen we dit bedrag graag verhogen.

Naast een loterij in september willen we in het 4e kwartaal kerst gerelateerde artikelen verkopen voor hetzelfde doel.
Doet u mee met dit diaconale project op afstand?

Zie voor meer informatie hierover de Samen van september (en oktober).