Meer mensen welkom

Meer mensen welkom in De Hoeksteen

Het lijkt erop dat Nederland (en de rest van Europa) het Covid-19-virus onder controle heeft. Bijna 9 miljoen vaccinaties zijn inmiddels gezet in Nederland en de verwachting is dat we eind juli/begin augustus weer kunnen denken aan het “oude” normaal. We verlangen hier al heel lang naar en het lijkt erop dat we nu echt kunnen aftellen. Het kabinet laat meer en meer versoepelingen toe, reden waarom de kerkenraad van De Hoeksteen ook besloten heeft om de teugels weer iets verder te laten vieren. De richtlijnen van de PKN en de kerkelijke routekaart zijn voor ons leidraad, waarbij we soms iets voorzichtiger zijn en soms – gelet op onze kerkzaal – iets pragmatischer. De kerkenraad heeft het volgende besloten, met als ingangsdatum 1 juni 2021:

  • Het aantal personen dat een kerkdienst wil bezoeken wordt opgehoogd naar 50 (exclusief kinderen). Registratie blijft noodzakelijk. Bij het opgeven van een ouder of ouderpaar met kinderen, het aantal volwassenen opgeven (dus 1 of 2) en achter de achternaam tussen haakjes het aantal kinderen.
  • De eerste zondag van die maand (6 juni) is er weer crèche en ‘gewoon’ kindernevendienst (slechts één groep). Daarom is opgave volgens bovenstaand aandachtspunt van belang.
  • Ouders met kinderen, die naar de kindernevendienst gaan, nemen plaats op de galerij, waardoor geloop door de kerkzaal wordt vermeden. Op het moment dat de kinderen door de predikant worden uitgenodigd naar de kindernevendienst te gaan, gaan zij direct via de trap van de galerij af naar de aangegeven ruimte en komen na de preek weer terug bij hun ouder(s).
  • Gemeentezang is nog niet mogelijk, maar besloten is de zanggroep uit te breiden van 2 naar 4 personen. De beperking van het zingen van 3 liederen vervalt.
  • Vergaderingen en andere (jeugd-)activiteiten kunnen weer in De Hoeksteen worden gehouden; uiteraard rekening houdend met het maximum aantal personen per ruimte (dit staat op elke deur aangegeven). Digitaal vergaderen blijft ook een goede optie.

Uiteraard hebben we ook gesproken over gemeentezang, koffie drinken na de dienst en het nog verder ophogen van het aantal kerkgangers. Omdat we hopen en verwachten dat het kabinet snel verder zal gaan met versoepelingen, zullen we ook als kerkenraad – zodra dat mogelijk is – verdere aanpassingen doorvoeren. De verwachting is dat dit al in de loop van de maand juni kan plaatsvinden. Wat vooralsnog wel gehandhaafd blijft, is het nakomen van de belangrijkste coronaregels:

  1. Blijf thuis bij verkoudheid en griepachtige verschijnselen.
  2. Op het kerkplein en in de kerk houden we 1,5 meter afstand.
  3. Maak gebruik van de handgel na binnenkomst.
  4. We geven elkaar (helaas) nog geen hand.
  5. Mondkapje (bij het lopen) verplicht in het kerkgebouw, zodra men zit kan het mondkapje af.

Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,
Dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het wel bewaard

NLB 273: 2

Bert Poot, preses