Mensenwoorden

De Bijbel is een verzameling van mensenwoorden, waardoorheen de roepstem van God zich nog heel persoonlijk richt tot mensen van vandaag; het zijn mensenwoorden, voortgestuwd met goddelijke energie