“Mijn kerk in balans”

Onder dit motto houden we van 18 tot en met 31 januari 2015 weer de actie Kerkbalans. In die periode willen wij u vragen om uw bijdrage te leveren aan het brede scala van activiteiten die er vanuit de Protestantse Gemeente De Hoeksteen plaatsvinden.

Wat betekent de kerk voor u?

actiekerkbalansMisschien is het de plek waar u getroost wordt als er verdriet is. Of juist de gemeenschap waar gelachen wordt als er wat te vieren valt. Waar de leden bevraagd worden op hun motieven. Waar ze geïnspireerd worden om voor anderen het goede te zoeken. Een plek waar God wordt gezocht of gevonden. Een onmisbare pijler voor de samenleving.

Als lid bent u onderdeel van die wereldwijde, veelzijdige gemeenschap. Met elkaar houden we de kerk in stand. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een gewone doordeweekse dag. Die momenten zijn goud waard!

We kunnen die momenten echter niet verzilveren bij de bank.

Helaas, want de kerk kost geld. Met Kerkbalans wordt uw vrijwillige financiële bijdrage gevraagd voor de activiteiten van de Hoeksteengemeente. Met dit geld kunnen we er voor zorgen dat:

  • er op zon- en feestdagen diensten worden gehouden,
  • kerkelijke begrafenissen en huwelijken doorgang vinden,
  • kerkgebouw en pastorieën worden onderhouden, verwarmd en schoongemaakt,
  •  het werk voor de jeugd, de ouderen en de zieken doorgaat,
  • mensen in nood worden geholpen; pastoraal, financieel of heel praktisch.

Een actieve pluriforme gemeente

Heel veel mensen binnen onze gemeente leveren een bijdrage aan een breed scala van activiteiten.

Waarom Kerkbalans

logo-kerkbalansWij zijn dankbaar dat we deel uitmaken van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt. Om die te faciliteren zijn we afhankelijk van uw financiële bijdragen. Daarom is er de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Naar draagkracht

Wij begrijpen best dat in deze tijd niet iedereen 5% van zijn bruto inkomen kan missen. Blij zijn we met hen die dit wel doen, of zelfs meer. Toch vragen wij iedereen er echt zijn of haar schouders onder te zetten met een bijdrage naar draagkracht. Wij hebben uw hulp hard nodig!

U houdt uw kerk in balans

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Bekijk de digitale versie van de folder: Actie Kerkbalans 2015

College van Kerkrentmeesters,
Peter Bontan, voorzitter

College van Diakenen.
Martin van der Kruk, voorzitter