Misschien wel een heel ander leven dan gangbaar is

Een mens stippelt zijn weg uit,
de HEER bepaalt de richting die hij gaat.
(Spreuken 16: 9)

Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
(Johannes 14: 6)

De Amerikaanse auteur Cormac McCarthy schreef met ‘De weg’ (oorspronkelijke titel: ‘The road’) een zeer indringend boek. Over een vader en een zoon op weg door het leven in een wereld die volledig aan zichzelf is overgegeven. Vol van Bijbelse symboliek geeft de titel van het boek iets weer van hoe we het leven bezien; als een weg waarop je gaat. Het Psalmenboek staat er vol van, maar ook de Spreuken vertellen er over, net als Jezus zelf. Het leven als een weg.

Van jongs af aan wordt het je aangeleerd; je levensweg uitstippelen. Wat wil je bereiken, waar wil je naar toe, waar wil je staan over 5 of 10 jaar? Op je werk, in je persoonlijke ontwikkeling, en ook de kerk is er onderhevig aan. Doelgericht en planmatig uiteenzetten hoe je weg verlopen moet. De Naardense Bijbel heeft het zelfs over berekenen, je weg berekenen. Zoals met grafieken en tabellen uitgebreid wordt bijgehouden hoe ontwikkelingen zullen verlopen. Van de economische malaise tot de werkeloosheid en de teruggang in kerkleden aan toe. Berekenen, om maar zeker te weten waar we aan toe zijn.

Maar het leven kent een ander verloop dan het verloop van de wiskunde en de berekening. Ergens weet je dat ook wel, maar zoeken we toch dwangmatig onze houvast in harde cijfers en voorspellingen. Een houvast die geen houvast is. Want je levensweg verloopt vaak heel anders dan gepland en uitgestippeld.
In ‘De weg’ is het de zoon die oplicht als een baken van hoop in een verwoeste en gebroken wereld. En zo licht Jezus in het evangelie op als de weg waarop wij gaan. Hij wijst die weg niet aan, van een afstandje gebarend hoe we moeten leven. Nee, Hij is zelf de weg. De last van de wereld heeft Hij gedragen van begin tot eind. Van de kribbe tot het kruis, die uit hetzelfde hout gesneden zijn (Martin Niemöller). Om de weg te banen naar God de Vader, want dat is de richting die Jezus wijst. Hij wijst niet naar zichzelf, maar naar zijn Vader. En door het kruis dat Hij zelf gedragen heeft op zijn levensweg, is de weg naar de Vader geopend. Is er richting en doel in ons leven, Goddank!

In alle plannen die we maken en alle dromen die we dromen, mag Jezus Christus daarin de weg zijn waarop we onze voeten zetten. Het is de weg die naar het leven leidt. Misschien wel een heel ander leven dan gangbaar is, dan waar we naar verlangen of op hopen. Een leven dat hoe dan ook getekend is door het kruis van Christus. Maar Hij alleen brengt ons het leven, nu en tot in eeuwigheid.

Amen.
Ds. Hanneke Ouwerkerk