Naar de mond praten….

Campagnevoeren op straat. De persoonlijke aanpak werkt nog altijd. ‘Waar komt u vandaan?’ vraagt Absalom. Vervolgens zegt hij tegen iedereen: ‘Hoor eens, ook al hebt u volkomen gelijk, bij de koning zult u geen gehoor vinden.’ De mensen naar de mond praten… dat werkt meestal heel aardig in de politiek