Nacht van Gebed

Overal in Nederland en andere landen komen van 9 op 10 juni 2023 tijdens de Nacht van Gebed mensen samen om te bidden voor vervolgde christenen over de hele wereld. Zo ook in Schoonhoven.

Ondergetekenden hebben het initiatief genomen om midden in onze stad, in het koor van de Grote Kerk, op de avond van 9 juni tussen 20.00 en 24.00 uur bij elkaar te komen.
Wat zou het mooi zijn om als Schoonhovense christenen die avond een biddende eenheid te vormen om zo samen aan onze vervolgde broeders en zusters te denken. Hierbij maken wij gebruik van het programma van Open Doors.

Graag nodigen we iedereen, gelovigen, kerken en groepen, uit om 9 juni bijeen te komen en om graag ook een eigen inhoudelijke bijdrage te leveren.
Doen jullie mee?

Graag reactie naar Klaas-Roelof de Wit: kr-ca.dewit@solcon.nl (tel. 388035).

Werkgroep Nacht van Gebed,

Janny Verstoep
Huib Geuze
Anthony Tom
Klaas-Roelof en Cora de Wit

te Schoonhoven en Willige Langerak