Niemand leeft voor zichzelf – Niemand sterft voor zichzelf

Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
Wij leven en sterven voor God onze Heer
Aan Hem behoren wij toe

Op deze laatste zondag v an het kerkelijk jaar noemen wij de namen van onze gemeenteleden die na 24 november 2013 (eeuwigheidszondag) zijn overleden

Wij gedenken

Cornelia Teuntje Verveer-van den Berg
Wilhelmina Cornelia Meijer-Jochem
Elizabeth Honkoop-van de Werken
Matthijs (Martin) Treurniet
Teuntje Vonk-Stigter
Johannes van der Plas
Bert van der Velde
Jan van Solinge
Rienk van der Galiën
Herbert Hooijkaas
Pieter Wilhelmus (Wim) Blauw
Jacob Littel
Willem Brink
Maria Cornelia (Rietje) van der Velde-de Graaff
Frans Cornelis de Jong
Cornelis Terlouw-van der Hek

Als een knop
Aan een tak van een boom
– geworteld in de bron van leven –
als een beeld van nieuwe hoop
als een ster in de nacht

gedenken we jou
allen
die we uit het oog
maar niet uit het hart
verloren hebben

We zien uit
naar het licht
dat ons verbindt
in dood en leven