Nieuws uit Marks

Het is al weer een hele tijd geleden dat wij U over de Gemeente in Marks konden berichten.
Wij vinden het dan ook plezierig U thans weer nieuws uit Marks te laten weten.
In de eerste plaats doen wij U toekomen een verslag van de reis naar Marks die in september 2016 is gemaakt door Werner Gubatz en Johan Brening uit Potsdam.

De reis die Werner Gubatz en Johan Brening naar Marks hebben gemaakt vond plaats van 9 tot 19 september vorig jaar. Werner geeft samen met zijn vrouw Helga leiding aan de Werkgroep Marks in Potsdam. Johan Brening is ca. 20 jaar geleden vanuit de regio Saratow, waar ook Marks gelegen is, met zijn gezin verhuisd naar Duitsland en is lid van de Sternkirchengemeinde in Potsdam. Johan spreekt goed Duits en fungeerde als tolk tussen Werner en de mensen in Marks en omgekeerd.

Gedurende hun bezoek aan Marks hebben zij uitgebreid van gedachten kunnen wisselen met de Kerkenraad in Marks maar ook met Propst Scheiermann van de ELKER ( Evange-lisch-Lutherse Kerk in Europees Rusland ), Viktor Schmidt, een succesvolle zakenman die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de herbouw van de toren op de kerk in Marks.

Onderwerpen, die tijdens dit bezoek aan Marks ter sprake kwamen, zijn:

  • de opvolging van Wolodja Rodikow, de predikant in Marks, als hij met pensioen gaat;
  • het functioneren van de Kerkenraad in Marks;
  • het Jeugd- en Jongerenwerk in Marks;
  • de verdere restauratie van de kerk in Marks;
  • het weer plaatsen van een kerkorgel in de kerk in Marks ( een gebruikt kerkorgel uit een kerk in de buurt van Potsdam is voor een symbolische prijs beschikbaar);
  • de taken die door Wolodja Rodikow als predikant worden verwezenlijkt;
  • de financiën van de Gemeente in Marks;
  • de ( financiële ) procedures tussen Potsdam en Marks;
  • de gebruiksmogelijkheden van het kerkgebouw in Marks.

Gedurende deze 10 dagen hebben Werner en Johan samen met Wolodja kerkdiensten en feestelijke bijeenkomsten in de dorpen Baskatowka, Lipowka en Osinowka bijgewoond en werd ook het “Stadtfest” in Marks bezocht. Ook de kerkdiensten in Marks werden door Werner en Johan bezocht; daarbij heeft Werner namens de donateurs van de Vriendenkring Marks in Potsdam, Heidelberg en Schoonhoven en ook namens de Gemeenten in Potsdam
en Schoonhoven een hartelijke groet over gebracht.

De Gemeente in Marks dankt U voor de steun die zij vanuit onze Gemeente mag ontvangen. Het verheugd ons te zien dat, in tegenstelling tot de politieke verhouding tussen Oost en West, door de Vriendenkring Marks mensen uit Oost en West in het Geloof als vrienden samen kunnen werken !

Al met al, een reis die enerzijds recreatief van aard maar anderzijds inhoudelijk veel heeft betekend.

Zodra weer nieuws uit Marks beschikbaar is, zullen wij dat weer graag met U delen.

In de tweede plaats willen wij U allen een gelukkig en voorspoedig jaar 2017 wensen. Laten wij samen er weer aan werken dat Gods woord ook in de Kerk in Marks wordt gehoord en Hem ook in Marks lof wordt geprezen.

Wanneer U zich wilt aanmelden als donateur voor dit mooie project met een diaconaal karakter of meer informatie daarover wilt ontvangen, kunt U contact opnemen met:

• Jozien Hoogeweij, tel. 0182 – 383396
• Henk van Riemsdijk, tel. 0182 – 388217
• Chris van Leeuwen, tel. 06 – 23680634

Wij hopen U te ontmoeten!