Nivelleren

De tempelbelasting is in de tijd van Jezus een vaste heffing. Inkomensonafhankelijk dus: even hoog voor rijk en arm. Daarnaast heb je de Bijbelse belasting van de tienden die wel inkomensafhankelijk is. En het jubeljaar, eens in de 50 jaar, waarin alle schulden worden kwijtgescholden en alle land teruggaat naar de oorspronkelijke eigenaar. Over nivelleren gesproken!