Om ons nabij te zijn

Geloven in de Bijbel is in de eerste plaats: vertrouwen hebben in God die ons heeft gewild en geschapen. Die vanuit zijn hemel niet passief toekijkt, maar betrokken is op ons leven. Die zelfs vanuit de Hemel naar ons toekomt om ons nabij te zijn (Van alzo hoge en van alzo veer…)