Omdat er gesuggereerd wordt dat die blinde niet zomaar blind is

In een kerk van Utrecht is  een blinde lectrix, die wekelijks een schriftlezing verzorgt. Via braille. Ik weet niet of men in die kerk hetzelfde leesrooster als wij volgen, – maar zo ja: hoe zou zij vandaag de lezing over de genezing van een blinde man lezen?

Is het pijnlijk voor haar, omdat zij zelf blind is? Omdat er gesuggereerd wordt dat die blinde niet zomaar blind is: hij zal wel gezondigd hebben, of anders zijn ouders…

Hoopt zij misschien dat op een dag het wonder zal gebeuren dat zij zelf weer zal kunnen zien? Of hoort haar blindheid inmiddels zo bij haar persoon, dat zij niet anders meer zou willen?

Hoe dan ook: zal die blinde lectrix toch een boodschap hebben aan dit verhaal? Of beter: heeft het verhaal dan toch een boodschap voor haar?

In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was.

Jezus was op reis naar Jeruzalem, hij had van alles aan zijn hoofd,toch viel zijn oog op die blinde man. Het wordt in de evangeliën vaker gezegd: dat Jezus op een bijzondere manier zag.  Jezus zag de menigte… staat er vaak. Maar hij zag geen anonieme menigte, hij zag mensen, één en nog één en nog één. Hij zag mensen. Soms wordt er dan ook bij verteld dat het zien van al die mensen Jezus ontroerde.

Vrglk. Abel Herzberg, de joodse kampoverlever en schrijver, die eens zei:  Er zijn geen 6 miljoen Joden vermoord in de 2e wereldoorlog. Er is 6 miljoen keer één jood vermoord. Zó zag Jezus….  Die zelfs trouwens ook een jood was. En zelf ook vermoord zou worden.

Lees meer of reageer hieronder …..