Omzien naar elkaar: 1200 producten voor de Voedselbank

Ja u leest het goed! Het afgelopen jaar hebben we als gemeente 1200 producten bij de voedselbank kunnen brengen! Wat een geweldig resultaat!

We zijn nu precies 1 jaar bezig met de actie “product van de maand”. Elke maand kunnen we een mooi aantal producten in ontvangst nemen en bij de voedsel- bank brengen (gemiddeld ca. 70 producten welke dan door de diaconie wordt aangevuld tot 100).

We kunnen met elkaar trots zijn op dit mooie resultaat en de diaconie wil dan ook in het nieuwe jaar de actie graag willen voortzetten. Dit mede gezien het feit dat het aantal voedselpakketten het afgelopen jaar helaas gestegen is van
ca. 100 pakketten per week naar 150 pakketten per week. De Voedselbank Krimpenerwaard voorziet dus nog steeds in een grote behoefte binnen de Krimpenerwaardse gemeenschap en in een grote kring daarbuiten.

Op het stoepbord staat “het omzien naar elkaar”. De voedselbank geeft hier op een goede en actieve manier invulling aan en de actie past zeer goed bij de taken die we als gemeente hebben te vervullen.

Mocht u ook een keer op een vrijdagochtend een paar uurtjes willen helpen en met eigen ogen zien wat voor goed werk hier wordt verricht, stuur dan even een berichtje naar: martinspeksnijder@gmail.com

Mogen we ook het nieuwe jaar weer op uw bijdrage rekenen? En mocht u in de gelegenheid zijn om meer dan 1 product mee te nemen, van harte welkom!

Januari koffie Juli koeken
Februari thee Augustus pak hagelslag
Maart rookworst September koffie
April 1 pot groenten Oktober zak mini reepjes
Mei wasmiddel November pakje macaronimix of nasimix
Juni blik limonade siroop December blik/zak soep