Ondersteuning in het pastoraat

Tijdens het zwangerschapsverlof van ds. Hanneke Ouwerkerk t/m maart 2022, kunt u voor dringende pastorale zaken contact opnemen met de waarnemend predikant:

ds. C.P. Koole, koole517@planet.nl, 0182-385758

In de kerkenraadsvergadering van mei jl. is afgesproken dat er tot 1 december 2022 voor 8 uur per week ondersteuning in het pastoraat zou komen. De behoefte daaraan was aangegeven door onze beide predikanten. De periode tot 1 december 2022 is bepaald om nader te kunnen uitzoeken welke behoefte aan pastorale zorg en bezoekwerk er leeft bij de gemeenteleden en in hoeverre de predikanten daarin tegemoet kunnen komen.

Voor deze uren werd ds. Chris Koole gevraagd – naast het verzorgen van pastorale taken tijdens het zwangerschapsverlof van ds. Ouwerkerk – en hij stemde in met een “ja, van harte”.
Het is fijn dat voor deze tijdelijke periode onze emeritus predikant kan ondersteunen. Onze beide predikanten werken graag met hem samen en hij is door zijn jarenlange verbondenheid aan onze gemeente een vertrouwd gezicht.

te Schoonhoven en Willige Langerak