Onuitwisbaar

Men zegt wel dat je pas werkelijk dood bent als er niemand meer is die zich jou herinnert! Nou, de dag dat geen mens ons meer herinnert komt dus vroeg of laat. Maar dat geldt niet voor God. Onuitwisbaar staan onze namen geschreven in Zijn hand.