Oordelen

Het leven heeft een oordeel over ons. Het gewone leven zit vol met – zogeheten – tijdelijke en voorlaatste oordelen; gebeurtenissen, waarin we worden getest en waardoor we een heel eigen vorm aan ons leven krijgen.