Op het eerste gezicht gaat het om een klassiek intochtsritueel

Af en vindt er een beslissend moment plaats. Of het nu gaat om de grote geschiedenis, of om ons persoonlijke leven, vroeg of laat vinden er beslissende momenten plaats. Vaak overkomt ons zo’n moment. We ontmoeten iemand, we worden ergens door geraakt, door een gebeurtenis, een gesprek, een gezicht, de geboorte van een kind – of we voelen ons op een dag rechtstreeks aangeraakt, heilzaam geraakt door de hand van God. Soms maken we dat beslissende moment zelf: bijvoorbeeld door een beslissing te nemen, door JA te zeggen. Of juist NEE. Door op te staan. Of door juist te blijven zitten.

In het evangelie was de intocht van Jezus in Jeruzalem zo’n beslissend moment. Alle evangelisten beschrijven het uitgebreid. Aan de ene kant was het iets gewoons: een man rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. Dat gebeurde dagelijks. Aan de andere kant: een scharniermoment. Hier gebeurt iets dat uniek is, de geschiedenis verandert, op zijn kop zet. Voor wie het ziet. Meestal zien we pas achteraf dat een moment, of een gebeurtenis, beslissend is geweest voor ons leven.

Op het eerste gezicht gaat het om een klassiek intochtsritueel. Of een parodie daarop. Als in de oudheid een koning een stad binnenreed, na een veldtocht of voor zijn toonsbestijging, dan was dat een groots gebeuren. Met militaire parades en triomfbogen enzo. Dat noemde men een adventus of een introïtus. Deze woorden gebruiken we nog steeds in onze liturgie. Maar nu. We zien geen man hoog te paard Jeruzalem binnenrijden. We zien de man die de apostelen belijden als de zoon van God, als de Koning der Joden, laag-te-ezel de stad binnenrijden. We zien tegenwoordig premier Rutten dagelijks op de fiets naar en van het Catshuis rijden – wat wil je met dat mooie weer. Maar het is ook een statement aan het Nederlandse volk: in deze tijden van crisis doet ook uw premier het zuinig aan.
We hebben het nu over een ander niveau: maar Jezus op die ezel is een statement. In een wereld die is verslaafd aan status en glamour en poeha … rijdt Gods Zoon, koning Jezus op een nederige ezel Jeruzalem binnen. En hierdoor worden mensen diep geraakt. We laten dit beeld even stil staan. We drukken de pauzeknop even in…
Lees meer…