Opknappen van de hal

Zoals U heeft gezien is de hal van de kerk voorzien van nieuwe vloerbedekking. Het is een pvc-vinyl vloerbedekking die vlakker is dan de tegels die er lagen.

Vooraf aan het leggen van de vloerbedekking is de tegelvloer en de daaronder liggende cementdekvloer verwijderd.
Er is daarna een extra bewapeningsmat aangebracht en vervolgens is er een iets dikkere betonvloer gestort. U zult misschien denken waarom extra bewapening en een iets dikkere vloer. De vloer was te dun en boog enigszins door waardoor de tegels loskwamen te liggen. Wij hopen hiermee een solide vloer voor langere tijd te hebben gelegd.
Het werk is grotendeels door twee bedrijven uitgevoerd (o.a. van Herk Bouw) maar ook vrijwilligers van onze kerk hebben meegeholpen en de kleinere klussen uitgevoerd. Dit bespaart uiteraard kosten.

Verder staat op het programma om in de komende maanden het plafond van de hal van een ander materiaal te gaan voorzien. Wij hopen daarmee dat het geluid gereduceerd wordt. Momenteel zijn wij aan het uitzoeken welk materiaal de beste en de meeste geluidsdemping geeft. Ook dit werk zal door een bedrijf uitgevoerd gaan worden. Maar vrijwilligers kunnen hier ook weer een bijdrage in leveren. Wij hopen daarom dat er uit onze gemeente vrijwilligers zich zullen aanmelden om mee te helpen.

Van de vorderingen en de voortgang en van andere plannen en ideeën die er zijn zullen wij u op de hoogte houden.

Het College van Kerkrentmeesters