Oude grenzen

Wanneer Jezus de geest geeft, dan scheurt het voorhangsel in de tempel. Dat wil zeggen: de oude tempelcultus is voorbij, voorgoed verleden tijd. Het definitieve offer is gebracht door God zelf. En: het heilige der heilige is nu direct toegankelijk voor jood en voor heiden. Oude grenzen vallen weg.