Ouderlingen gezocht

Bent/Kent u een ouderling met een pastoraal hart voor ouderen?

Het Pastoraal College is op zoek naar gemeenteleden die, als ouderling, pastorale zorg willen verlenen aan ouderen in onze gemeente.
Het omzien naar elkaar in onze gemeente is van grote waarde en vooral ouderen stellen het vaak zeer op prijs om namens De Hoeksteen bezoek te ontvangen.

We horen soms dat gemeenteleden wel ouderling willen worden, maar opzien tegen de vergaderingen en/of opzien tegen ouderling van dienst zijn in de zondagse erediensten.
De pastorale ouderling voor ouderen kan zich geheel wijden aan de bezoeken aan ouderen. Hij/zij hoeft geen ouderling van dienst te zijn (mag natuurlijk wel) en hij/zij heeft maar een beperkt aantal vergaderingen.

Bent ú deze ouderling? Of kent u gemeenteleden die een pastoraal hart voor ouderen hebben?

Graag contact opnemen met Remke van der Heide (remkevdheide@planet.nl, tel. 604469) of Sonja Hoogendoorn (spoorsingel@online.nl, tel. 383424 of 06-52345978).