Overwinning van de liefde

De opstanding van Jezus is de openbare bekendmaking aan de wereld van de overwinning van een liefde, die geen dwang of manipulatie gebruikt, maar die zichzelf is – een onverwoestbare liefde. Pasen roept ons op, om te geloven dat God niet verslagen is door de meest gemene verwerping, die men zich maar kan voorstellen. (Ds. C.P. Koole, 25-04-2010)