Parkdienst

Samen met een aantal andere kerken uit Schoonhoven organiseerde de Hoeksteen op zondagmiddag 9 september opnieuw een interkerkelijke openluchtdienst in het Springerpark. Het thema is: Wat is ons verhaal? Wat gebeurt er wanneer we in 2012 het verhaal van de Bijbel, van Schoonhoven en van onszelf naast elkaar leggen?

De dienst zal worden geleid door de pastoors Henk Schoon (oud-katholiek) en Joost van der Mee (rooms-katholiek), en door de predikanten Roos Ritmeester (remonstrants) en Frans Willem Verbaas. De laatste heeft speciaal voor deze gelegenheid een kinderverhaal geschreven.

Wat een prachtig weer was het op zondag 9 september, tijdens de vijfde Parkdienst! En wat was het mooi dat drie kerkkoren door Tilly Koetsier waren samengesmeed tot één koor. En hoe bijzonder was de preek van de oudkatholieke pastoor Henk Schoon, die naar aanleiding van de gelijkenis van de werkers van het laatste uur een ingrijpende persoonlijke ervaring met ons deelde. Alsnog een woord van dank aan allen die betrokken waren bij de voorbereidingen!

no images were found