Profielschets nieuwe predikant

Op dinsdag 20 maart heeft de Kerkenraad een besluit genomen over de aanstellingsomvang van de nieuw te beroepen predikant. De omvang betreft 0,6 FTE (3 dagen per week). Daarmee is de profielschets definitief.  Zie bijgaand de volledige tekst.

Met dit besluit kan de beroepingscommissie aan de slag. Deze commissie is gevormd en bestaat uit: Bart van Deursen, Bert Poot, Cootje Heeringa, Dick de Reus, Foppe Haanstra, Ilse Aantjes, Jozien Hoogeweij, Sander Rijneveld en Sonja Hoogendoorn. De commissie heeft de eerste bijeenkomst gehad waarin ze zich heeft gebogen over de opdracht en profielschets, de planning en de werkwijze van de commissie. Momenteel vindt een aantal procedurele stappen plaats (waaronder aanvraag solvabiliteitsverklaring).  In april zullen we een oproep aan gemeenteleden doen om namen te noemen van predikanten die passen bij de profielschets.

Vragen? Bel/mail: Sonja Hoogendoorn (Voorzitter Beroepingscommissie), tel. 383424 of 06-52345978, spoorsingel@online.nl

Lees hier de profielschets.