Profielschets nieuwe predikant(e) vastgesteld

Het zoeken naar een opvolger voor Frans Willem Verbaas is in een nieuwe fase terecht gekomen. De Brede Kerkenraad heeft in haar vergadering van 11 juni de gemaakte profielschets, die door de hiervoor ingestelde commissie is gemaakt, goedgekeurd.

De inhoud van het document doet recht aan datgene wat leeft binnen De Hoeksteen. De Profielschetscommissie heeft dankbaar gebruik gemaakt van alle input van de gemeente en getracht dit op een verantwoorde wijze in te brengen in de definitieve profielschets. Klik hier voor de uitgebreide profielschets

De Profielschetscommissie heeft haar werkzaamheden naar volle tevredenheid uitgevoerd en is inmiddels opgeheven. Nog voor de zomervakantie zal een Beroepingscommissie geformeerd worden, die concreet op zoek gaat naar een nieuwe voorganger voor De Hoeksteen.

Voor vragen over de profielschets, de Beroepingscommissie of andere relevante zaken, kunt u nu al gerust contact opnemen met de inmiddels benoemde voorzitter van de Beroepingscommissie.

Natuurlijk staat het geïnteresseerde predikanten ook vrij om nadere inlichtingen in te winnen bij Bert Poot, Buiten de Veste 17, 2871 GE Schoonhoven. Telefoon: 0182 – 795 718 of 06 – 57 647 066. Mailadres: l.j.poot@online.nl.