Profielschets van te beroepen predikant(e) bijna rond

De commissie die in het leven is geroepen om een profielschets te maken voor de opvolging van Frans Willem Verbaas heeft haar werk bijna afgerond. Na enkele intensieve, maar bovenal constructieve vergaderingen ligt er een begin van een concept van het gewenste profiel.

De commissie heeft veel input gekregen vanuit allerlei geledingen van de kerk. Natuurlijk is daar dankbaar gebruik van gemaakt om zo te komen tot een wel overwogen oordeel over het te maken profiel.

Begin juni zal de definitieve profielschets worden aangeboden aan de Kerkenraad. De Brede Kerkenraad zal naar verwachting in haar eerstkomende vergadering – te houden op woensdag 11 juni a.s. – dit onderwerp op de agenda plaatsen. Het is dan uiteraard aan deze vergadering of men al dan niet een besluit neemt en de gemaakte profielschets wordt bekrachtigd, dan wel na enige aanpassingen alsnog wordt vastgesteld.

Zodra de profielschets een definitief karakter heeft, zal de commissie die de kerkenraad hiervoor in het leven heeft geroepen haar werkzaamheden beëindigen en daarmee op houden te bestaan. De commissie heeft haar werk als bijzonder inspirerend ervaren en wenst de in te stellen Beroepingscommissie hetzelfde enthousiasme toe en veel wijsheid om te komen tot een verantwoorde keuze, waarbij de leiding van de Heilige Geest onmisbaar is.

Bert Poot,
voorzitter Profielschetscommissie
(20 mei 2014)