Rust maar eens uit!

Jezus zei tegen zijn leerlingen:  ‘Kom, we gaan naar een stille plek om wat uit te rusten.” (Marcus 6:31, Bijbel in gewone taal)

“Waar staat in de bijbel, dat Gods dienaren met vakantie kunnen gaan?” riep een enthousiaste spreker zijn gehoor toe. En dat was op zich geen rare opmerking. In de bijbel kun je het woord vakantie niet vinden. Maar dat geldt ook van de woorden ‘kerstmis’ en ‘drie-eenheid’. Alleen, in de bijbel gaat het wel over iets dat sterk lijkt op vakantie-vieren.

Marcus vertelt: Jezus zendt zijn leerlingen  uit naar de steden en dorpen in heel het land, om het evangelie daadwerkelijk te verkondigen. Zo doen ze praktijkervaring  op als deel van het onderwijs, dat ze van Jezus krijgen. En er wordt door de mannen en vrouwen hard gewerkt.

Wanneer ze terugkomen, horen ze van hun meester: Rust maar eens uit. In de bijbelvertaling van 1953 klinkt het verheven: Komt hier en gaat met Mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Maar er zit achter de uitspraak van Jezus geen diepere, geestelijke bedoeling.  Het is echt wat er staat: Rust maar eens uit. Na gedane arbeid is het goed rusten. Voor de komst van het koninkrijk der hemelen (Gods nieuwe wereld, zegt de Bijbel in gewone taal), waar Jezus voor staat, hoef je niet de noodzakelijke rust op te offeren.

Heel wat mensen gaan binnenkort een periode van rust in, op vakantie. Velen bij ons hebben het hele jaar door een drukbezet leven. Is dat overal in de wereld zo? Gemeenteleden hoor ik vertellen over wat zij weten van het leven in Afrika.  Daar in Afrika leven mensen zonder agenda en werken ze ook hard. Het leven daar is overzichtelijker. Je zou willen, dat het hier ook kon: in het volle leven staan en dan zonder agenda. Die bepaalt het ritme van het leven. En zelfs de welverdiende vakantie, de noodzakelijke periode van rust, kan een inspanning worden. Onderweg naar de zon in de file, bijvoorbeeld. Volgens een Duitse ziektekostenverzekeraar is met z’n allen zomervakantie-vieren in dezelfde periode de derde oorzaak van stress. (Op nummer een en twee staan: conflicten op het werk en zorgen om geld.)

Maar niets in het leven is zo belangrijk, dat uitrusten niet mag. Het werk niet, de school niet, de kerk niet, de tuin niet en wat al niet meer. De komst van het koninkrijk der hemelen wordt er niet door vertraagd, wanneer je ook deze woorden van Jezus naleeft: Kom, we gaan wat uitrusten. Misschien is dat nog wel het lastigste voor ons: het komt goed met Gods nieuwe wereld, ook zonder onze onophoudelijke inzet en grote offers. Terwijl je pas goed kunt uitrusten, als je eerst ook echt wat gedaan hebt, toch?  Even over nadenken.

ds Chris Koole