Ruth – Van Graf tot Wieg: sponsors of giften?

Ruth-Van-Graf-tot-WiegOngetwijfeld hebt u er al iets over gelezen. Misschien doet u wel mee of anders heeft u vast wel iemand gesproken over de musical Ruth, die we in april op hopen te voeren. De repetities zijn in volle gang. Iedere woensdagavond is het een drukte van belang in de zalen van de kerk. De toneelspelers en hun regisseurs, het koor, de muzikanten met hun dirigent, de dansers en een hele stoet vrijwilligers, allemaal zijn ze op die avond in de Hoeksteen te vinden.

Achter de schermen

Zo wordt er heel druk gewerkt aan de kostuums en het decor. Dat belooft weer spectaculair te worden. Maar ook over licht en geluid wordt nagedacht.
Er moet nog veel geregeld en gerealiseerd worden voor we op 18 en 19 april de musical uit kunnen voeren

Financiering

Ruth__171214_0045_kleidingOok over de financiën wordt nagedacht. Het is fantastisch dat we samen op deze manier gemeente kunnen zijn. Prachtig is ook dat er mensen van buiten de kerkelijke gemeente meewerken. Maar…. zonder een sluitende begroting kan er geen geslaagde musical opgevoerd worden! Kostuums, decor, licht en geluid kosten, ondanks de grote inzet van vrijwilligers en gereduceerde prijzen, toch behoorlijk wat geld. De totale raming van de uitgaven is € 12.000,-.

De coördinatoren Financiën en PR zijn druk bezig met het benaderen van sponsoren om dit bedrag binnen te krijgen. Er worden diverse acties op touw gezet om de uitgaven te dekken. We zijn er van overtuigd dat dit gaat lukken, maar we zijn er nog niet.

Iedere gift is welkom

Ruth__171214_0031_kleinDraagt u de musical een warm hart toe, dan nodigen
wij u uit uw gift over te maken op bankrekening
NL57ABNA 0481 7424 68 ten name van de Hoeksteen te Schoonhoven. Schenkt u een bedrag van € 50,- of hoger dan heeft u recht op twee gratis kaartjes bij een van de voorstellingen op zaterdagavond 18 april, zondagmiddag en – avond 19 april 2015.