Samen bidden

Samen bidden kan weer op dinsdag 15 december om 19.00 – 19.45 uur boven in de Hoeksteen.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je dank en zorgen, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen biddend bijeen zijn – ook al bid je in stilte – geeft een bijzonder gevoel van verbondenheid.

Jezus heeft er niet voor niets een belofte aan verbonden zoals omschreven in Mattheüs 18: 19,20 – “Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, dan zal Mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren.

Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.” Kortom, samen bidden is een waardevol onderdeel van het christelijk leven.

U bent 15 december van harte uitgenodigd, opgeven hoeft niet. Voor vragen cootjeheeringa@hotmail.com