Kerstmusical Kindernevendienst P.G. de Hoeksteen

Samen februari 2017 beschikbaar

Een dezer dagen valt de februari versie van Samen weer op uw mat.

2017 vordert alweer gestaag. De redactie leeft als het ware telkens een maand in het jaar vooruit. Wat is er zo bijzonder aan februari is de vraag die we ons stelden. En eigenlijk kwamen we tot de conclusie dat het gewoon de maand na januari is. Ofwel de verwachting van de lente die je hoopt te gaan vinden en tegelijkertijd nog gewoon de vrieskou die om je heen dwarrelt. Een maand die je leidt naar de lente en eigenlijk gewoon een kleine tussenmaand is.

In dit nummer schrijft ds. Piet Veldhuizen over verwachting, een mooie overdenking die je aanzet tot denken. Ds. Hanneke Ouwerkerk schrijft haar laatste “Vanuit de Tapuitstraat” voordat ze met zwangerschapsverlof gaat. Er wordt door Erna Correljé een aankondiging over Bergtaal gedaan (Komt allen!). Theo Voorrips schrijft zijn derde bijdrage “Met nieuwe ogen”. En Annemarie Roding verhaalt over het bestaan van engelen.
We wensen u weer veel lees-plezier en mocht u een bijdrage willen leveren, we vernemen graag van u.

Klik hier om het blad te lezen…