Ouderenmiddag 2017

Samen januari 2018 beschikbaar

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Het is alweer het jaar 2018. Gaat de tijd zo snel? Of verbeelden we ons dat maar… Ik denk dat het meer te maken heeft met in welk levensfase je zit. Van vroeger weet ik wel dat ik graag zo snel mogelijk wilde dat ik op voetbal mocht. En dat kon pas als je zes of zeven was. Of dat ik naar de middelbare school wilde. Nu denk ik wel eens mag de tijd wat minder snel. Maar tja, de tijd leeft zijn eigen tempo. En dus … moeten wij dat ook maar doen. Door te genieten van al datgene wat er om ons heen gebeurt en de mooie dingen zien.

Deze Samen hebben we weer met veel plezier samengesteld, met vele mooie bijdragen. Zo ook die van Geertje Leeuwenburgh. Een fraaie overdenking van ds. Chris Koole. Nieuws van het front van de beroepingscommissie. Natuurlijk is het ook tijd voor actie Kerkbalans.

Samen december 2017

We wensen u allen een goed en voorspoedig 2018!