Koffiedrinken na de dienst P.G. de Hoeksteen

Samen juni 2017 beschikbaar

Hebt u dat ook wel eens, je komt iemand tegen en dat je geraakt wordt. Zomaar omdat je er open voor staat, ontvankelijk voor bent. Of dat je iets leest of hoort. Als redactie is dat ook waar we voor staan: een blad maken waarin kerkelijk nieuws gecombineerd wordt met artikelen of rubrieken of gedichten die u en ons beroeren. Die éne noot raken. Immers dat is wat het geloof met ons doet. Het raakt ons.

Ds. Hanneke Ouwerkerk brengt ons “De vrucht van de Geest is Liefde”. Dit gecombineerd met Vrolijk Radicaal past zo midden in de lente. Adriaan van ‘t Spijker schrijft over een “Komma”, de laatste Hoeksteentje van zijn hand. Adriaan dankjewel voor jouw bijdragen.
In deze Samen een uitvoerig ver-slag van de gemeenteavond, waar-in onder meer het beleidsplan centraal stond. En verslagen van
de Potsdamgroep en de Bloesem-tocht.
Wat hebben we toch een bloei-ende en dynamische gemeen-schap. Lees ze! De redactie feliciteert mevrouw Looren de Jong met haar 100-ste verjaardag.

Een dezer dagen zal de mooie gedrukte versie op uw deurmat vallen. Kunt u niet wachten: Klik hier om de Samen juni 2017 te lezen…