Startzondag 18 september

‘KEN UW/JE KERK’

Zondag 18 september is het zover: De officiële start van het winterwerk in onze gemeente. In kerkblad Samen van september hebben we het programma voor deze dag geplaatst.

Vanaf 9.45 uur zullen we met elkaar diverse liederen zingen waarna onze beide predikanten de kerkdienst zullen leiden. Na de koffie met wat lekkers volgt een vrolijke interactieve quiz met het thema van deze startzondag. Heel veel groepen binnen onze kerk, van schoonmaak tot catechisatie, hebben een aantal vragen gemaakt, soms verpakt in foto’s en filmpjes. Deze zullen via de beamer of spreekstalmeester aan u gesteld worden. De beantwoording gaat via het mobieltje van de groep waarbij u wordt ingedeeld.

EEN DRINGENDE OPROEP AAN ONZE JONGEREN OM TOCH VOORAL OOK AANWEZIG TE ZIJN MET HUN MOBIELTJES BIJ DIT ONDERDEEL VAN DE STARTZONDAG VANWEGE HUN DIGITALE VAARDIGHEDEN!!!

Daarna is het tijd voor een broodje of krentenbol. Voor de kinderen is er een springkussen en staan er potjes bellenblaas klaar.

VAN HARTE WELKOM!

te Schoonhoven en Willige Langerak