Stel je voor dat overal vrede komt

Stel je voor dat overal vrede komt
Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken
Dat mensen wachten op de komst van de Heer
Stel je voor dat alles goed komt
En jij maakt het mee …

Afgelopen zondag zijn we ook bij de kindernevendienst gestart met het Advents- en Kerstproject. De komende periode zullen we werken aan de thema’s zoals beschreven staat in het gedicht. Het project heet ook ‘Maak het mee!’ Elke week zullen we een verhaal lezen van een bijbelfiguur die toeleeft naar de Kerstperiode. Deze bijbelfiguren willen ons iets laten zien, iets leren: we lezen over Jesaja, over Johannes de Doper, over Jacobus, over Jozef en tot slot zullen we het kerstverhaal lezen en horen we over de herders. Advent is een tijd van verwachten, en deze bijbelfiguren vertellen ook over een verwachting: niet over iets wat ergens ver weg of over een tijd zal gebeuren, maar over iets wat je nu kunt meemaken en met je eigen ogen kunt zien. We zullen hier in de kerk bij stilstaan en bij de kindernevendienstgroepen.

Natuurlijk zullen we ook weer met z’n allen werken aan een mooi Advent-uitwerking. We gaan een mooie ‘Advents-slinger’ maken: elke week zullen we een ster of hart versieren. Een ster die symbool staat voor het licht in het donker. We zullen hier elke week aan werken, en dit betekent dat de werkjes tussentijds niet mee naar huis zullen gaan, maar dat alle kinderen met Kerst hun werkje mee kunnen nemen.

We kijken uit naar een mooie Advent- & Kerstperiode met elkaa !! Kom je ook ?