U mag bidden

Woensdag 24 juni komt de gebedsgroep van de Hoeksteen opnieuw bij elkaar. We hopen weer dat er meerde-re mensen komen om de handen in een te slaan voor gebed.

U bent altijd welkom om aan te sluiten, het is een open groep. Misschien vindt u het spannend om met anderen te bidden? Misschien is samen bidden voor u niet de gewoonste zaak van de wereld en bent u gewend om stil te bidden. U mag bidden op de manier die bij u past. En mocht u al een mening over deze groep hebben zonder dat u er een keer bij geweest bent, dan no-digen we u speciaal van harte uit om een keer aan te sluiten.

Er bestaat in deze groep geen oordeel over welk soort bidden het beste is. Het belangrijkste is dat we onze dank en voorbeden bij God brengen en het geeft een extra dimensie om dat samen met mensen uit de Hoek-steen te doen. We lezen een korte tekst uit de Bijbel dat met bidden te maken heeft, bv Colossenzen 4: 2 en 3 waarin we door Paulus opgeroepen worden om te volharden in gebed.

We zingen een lied, we vouwen de handen en danken God voor wat Hij ons geeft in de aarde, in vrijheid. En we brengen onze voorbeden bij God. We bidden bv altijd voor de voorgangers, voor de kerkenraad, voor het jeugdwerk, voor zieken, voor mensen die zelf van te voren een punt hebben aangegeven.

We bidden ook dat mensen nieuwsgierig worden en aansluiten bij de gebedsgroep, voor één keer, voor meerdere keren, voor alle keren. We bidden dat het gebed vanuit de Hoeksteen mag volharden. Graag zien we u woensdag 24 juni om 19.30 uur in het zaaltje bovenin de kerk. Evt. gebedspunten mag u mailen naar cootjeheeringa@hotmail.com.