Update corona 27 maart

Beste gemeenteleden,

Zoals koning Willem Alexander in zijn toespraak zei, zullen wij ons altijd het jaar 2020 blijven herinneren, als een extreem jaar met een virus waar moeilijk grip op is te krijgen en de wereld in angst houdt en vele slachtoffers zal maken.
Als Hoeksteengemeente vinden we het van groot belang om wel “in verbinding” te blijven met elkaar. Daartoe is o.a. de zondagsbrief een goed medium. Ook in de Samen (die volgende week uitkomt), op de website en via Facebook blijven we in contact met elkaar en daarnaast natuurlijk de vele onderlinge contacten. Thans vooral via de App of telefoon.

De zondagse vieringen gaan gelukkig wel door en zijn voor een ieder te volgen via zijn/haar computer, tablet of smartphone.
De vieringen van aanstaande zondag en zondag 5 april zijn vooraf opgenomen, maar vanaf het Paasweekend zullen we de diensten live uitzenden vanuit onze eigen vertrouwde plek De Hoeksteen. Dat betekent dus geluid en beeld. Natuurlijk wordt het advies van de overheid opgevolgd en zijn slechts alleen diegenen aanwezig die een taak hebben in de kerkdienst.

Om organisatorische redenen zullen de diensten van Witte Donderdag en de Paaswake op zaterdag niet plaatsvinden, maar we hopen dat u op Goede Vrijdag, maar zeker ook op de 1e Paasdag, de Opstandingsdag van onze Heer, afstemt op de viering in De Hoeksteen.

Bijgaand overzicht ter verduidelijking:

Zondag 29 maart 10.00 uur         ds. Luci Schermers         
Vooraf opgenomen dienst

Zondag 5 april 10.00 uur               ds. Luci Schermers         
Vooraf opgenomen dienst

Vrijdag 10 april 19.30 uur             ds. Luci Schermers         
Live vanuit De Hoeksteen

Zondag 12 april 10.00 uur             ds. Agnes Gooijer          
Live vanuit De Hoeksteen

(Zie verder het bijgewerkte rooster op de website.)

We hebben als kerkenraad besloten om de dienst van Goede Vrijdag en alle diensten op zondagmorgen vanaf 12 april t/m 31 mei 2020 met beeld en geluid live uit te zenden. We streven ernaar om de liturgie van elke dienst op te nemen in de betreffende zondagsbrief.
Alle avondvieringen zijn afgelast.

Zend ons een engel in de nacht
als alles ons een raadsel is,
als ons de zekerheid en kracht
ontvallen in de duisternis.

NLB 259:1

Bert Poot, preses