Update i.v.m. coronavirus

Beste gemeenteleden,

Ons land is in de ban van het coronavirus. Daarin staat Nederland niet alleen, want in grote delen van de wereld zorgt dit virus voor enorme problemen. Er worden maatregelen genomen, die on-Nederlands zijn. Niemand van ons heeft ooit meegemaakt dat kerkdiensten werden gecanceld. Maar omwille van ieders veiligheid is dit wel het enige juiste wat we thans kunnen doen. Ook de kerkenraad van De Hoeksteen heeft naar aanleiding van de adviezen van de overheid en het RIVM een aantal maatregelen genomen, die in lijn liggen met het advies van onze landelijke kerk, de Protestantse Kerk Nederland (PKN).


– Kerkdiensten

Geadviseerd wordt om kerkdiensten niet door te laten gaan bij meer dan 100 kerkgangers en dan ook nog onder een aantal restricties. Om helderheid te scheppen en om te voorkomen dat zaken op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd, is besloten om de kerkdiensten tot en met 5 april a.s. te annuleren. Alle gastpredikanten die zouden voorgaan, zijn inmiddels geïnformeerd.
Ook de avondgebeden in de Veertigdagentijd gaan niet door.

– Gods Woord klinkt toch op zondag

De komende weken worden er ’s zondags om 10.00 uur korte vieringen uitgezonden via deze website en Facebook. Deze zijn ook op een later tijdstip te beluisteren.Het rooster ziet er als volgt uit:

>Zondag 22 maart – ds. Agnes Gooijer
> Zondag 29 maart – ds. Luci Schermers
> Zondag 5 april – ds. Luci Schermers


Ook kunt u elke zondag kijken naar: Hour of Power (RTL 5 van 08.00 tot 09.00 uur), Geloofsgesprek (NPO2 van 09.45 tot 10.00 uur), Nederland Zingt (NPO2 vanaf 11.30 uur) en luisteren naar RTV Krimpenerwaard Rondom de Kerken van 09.00 tot 10.00 uur (22 maart verzorgd door De Hoeksteen; radio FM 106.6).
De Protestantse Kerk verzorgt de komende zondagen in samenwerking met de EO meditaties op televisie ter vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur.
Ook kunt u via Kerkomroep.nl ‘oude’ diensten vanuit De Hoeksteen beluisteren. Dit zijn kerkdiensten gehouden tussen november 2019 en de laatst verzorgde dienst in De Hoeksteen van woensdag (biddag) 11 maart 2020.
En HIER vindt u ideeën van Jong Protestant (PKN) om kerk te kunnen zijn met kinderen en jongeren in tijden van het coronavirus.

– GGGroepen, catechese, Bijbelkringen, Follow-up, bloesemtocht, jeugdactiviteiten, enz.

Ook deze activiteiten willen we tijdelijk stopzetten. We doen dat natuurlijk met pijn in het hart, vooral omdat we juist in dit soort bijeenkomsten van hart tot hart met elkaar ons geloof kunnen delen. Laten we hopen en bidden dat we dergelijke opbouwende bijeenkomsten weer snel kunnen voortzetten.

– Pastorale bezoeken

Natuurlijk zullen onze predikanten Agnes Gooijer en Luci Schermers in situaties die daarom vragen actief aanwezig zijn. Hun telefoonnummers vindt u in de Samen, het informatieboekje en op de website. Bezoeken aan gemeenteleden door ouderlingen en bezoekmedewerkers zullen zich beperken tot het hoogst noodzakelijke. Aandacht voor gemeenteleden is een heel groot goed in onze Hoeksteengemeente en daarom kunt u altijd bellen in onze Hoeksteengemeente en daarom kunt u altijd bellen wanneer pastorale aandacht nodig is.
Ouderling Remke van der Heide (0182 – 60 44 69) is voor u en ons het eerste aanspreekpunt.

– Diaconale zorg

In deze tijden is het ook fijn om een aanspreekpunt te hebben voor heel praktische zaken. Het doen van boodschappen, het bezoeken van een huisarts of het verzorgen van een klein huishoudelijk klusje.
Diakenen Huig Schouten (0182–61 58 63) en Gerrit Tuls (06-22 59 11 50) kunt u bellen om dit te coördineren.
Wij laten u niet in de kou staan.

– Communicatie

We houden u op de hoogte via de website, Facebook, de digitale zondagsbrief, het grote mededelingenbord aan de muur van de kerk en natuurlijk kunt u elk lid van de kerkenraad aanspreken.

Ik houd mijn oog gericht op de HEER,
Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
Keer U tot mij en wees mij genadig,
ik ben alleen en ellendig.
Mijn hart is vol van angst,
bevrijd mij uit mijn benauwenis.

Psalm 25, vers 15-17

Bert Poot, preses
Theo Heeringa, scriba