Update Marks

Nu het jaar 2015 voorbij is willen wij U weer graag informeren over de Marks-zaken in dit jaar.

Allereerst willen wij U inzicht geven in de financiën van de Vriendenkring Marks in Schoonhoven door middel van bijgaande staat van inkomsten en uitgaven.

inkomsten-uitgaven-marks
De structurele steun voor 2016 is overgemaakt in december 2015. Met betrekking tot het bezoek dat in september 2014 aan ons is gebracht door Ds. Wolodja Rodikow, Natalja Mejdt en Swetlana Tsaun, hebben wij vanuit Schoonhoven alsnog
€ 1.000,- in de kosten bijgedragen.

Een moment stilte
Bijzonder verheugend was het idee van de Activiteiten Commissie in 2015 het Project Marks tijdens de Rommelmarkt stevig in de aandacht te plaatsen; een kwart van de opbrengst van deze dag kwam ten goede aan de Vriendenkring Marks. Een idee van deze Commissie waar wij heel dankbaar voor waren en zijn.
Voor de Gemeente in Marks bestond in 2015 het hoogtepunt uit de gereed-koming van de herbouw van de toren op de kerk en het plaatsen daarop van het kruis en de klok. Een lang gekoesterde wens van de mensen in Marks ging hiermee in vervulling.
Het voornemen het orgel uit de kerk in Lobethal (westelijk van Berlijn) over te brengen, te restaureren en weer te installeren in de kerk in Marks, bevindt zich nog in de studie-fase. Aan de sponsoring voor dit project wordt hard gewerkt. Zodra hier meer over bekend is zullen wij u dat graag laten weten.
Terugkijkend willen wij allen die in onze gemeente hebben bijgedragen aan het mogelijk maken van het werken en leven van de Gemeente in Marks, hier heel hartelijk voor danken. Wij waarderen dit enorm!

De toren bijna voltooid
Voor meer informatie of als U zich wilt aanmelden als donateur (meedoen kan al voor € 2,50 per maand) kunt U contact opnemen met:
Jozien Hoogeweij: 0182 – 38 33 96
Henk van Riemsdijk: 0182 – 38 82 17
Chris van Leeuwen: 06 -23 68 06 34
marks.pg-dehoeksteen.nl