Verdriet…

Onze angst voor de dood is natuurlijk, net zoals ons verdriet om de dood van een
ander. Bedenk, hoe Jezus begon te huilen bij het graf van zijn vriend Lazarus.