Verhalen over Jezus die wonderen verricht

Wat is het schooljaar toch weer omgevlogen … het is alweer bijna zomervakantie!  We hopen dat jullie terug kunnen kijken op een fijn schooljaar!

En voor sommige kinderen is het tijd om de basisschool te verlaten en op doorreis te gaan naar een nieuwe school. Spannend en leuk!! Nieuwe dingen leren, nieuwe vrienden en vriendinnen leren kennen….

Voor een aantal kinderen betekent het ook afscheid nemen van de kindernevendienst. We danken jullie voor de periode dat jullie bij ons zijn geweest, mee hebben gedaan in de speciale kindernevendiensten en andere activiteiten en… we zien jullie natuurlijk graag nog terug bij andere activiteiten in De Hoeksteen. En voor de andere kinderen groot en klein geldt dat we ze natuurlijk heel graag blijven zien – misschien wel straks in een andere groep?!

In de zomervakantie is er geen kindernevendienst voor groep 3, en de groepen 1 & 2 zullen samen naar 1 ruimte gaan en zullen we daar onze kindernevendienst houden.

De komende tijd zullen we veel verhalen lezen over Jezus die wonderen verricht : mensen die doof waren en weer kunnen horen, hij geneest mensen, hij zorgt voor genoeg eten en drinken voor vele mensen, hij stelt mensen gerust als ze in gevaar lijken te zijn. Hoe bestaat het toch?? En vooral wat vertellen deze wonderverhalen ons?? Jezus wil de mensen graag iets leren – in hoe je er voor elkaar kunt zijn, hoe je verschil kunt maken – en dat dat komt vanuit de mensen.

We hopen jullie snel weer allemaal te zien, en we wensen jullie een fijne zomerperiode !!

Groetjes namens de leiding van de kindernevendienst