Vertrouwen

Is een gebrek aan vertrouwen niet een van de problemen waar ook
onze huidige samenleving mee te kampen heeft? In God, in onszelf,
in elkaar, in de ander, in de overheid, in de politie, in Europa, in de
toekomst? Waar hebben we nog vertrouwen in?