Verzet tegen genade

We kunnen ons in het spoor van Jezus nog zo oriënteren op de wetten van het Koninkrijk der Hemelen, maar ze houden tegelijk iets weerbarstigs in het dagelijkse leven… Iets in ons verzet zich tegen al die genade, en dan vooral tegen die genade die niet alleen onszelf maar ook anderen geldt. (Ds. F.W.Verbaas, 18-9-2011)