Vieringen via website

Beste gemeenteleden en andere lezers,

Nu het coronavirus Nederland in een wurggreep heeft en kerkdiensten alleen onder zeer stringente voorwaarden mogen doorgaan, heeft de kerkenraad van PG De Hoeksteen al eerder besloten om de reguliere zondagvieringen te annuleren. Gelukkig wordt er elke zondagmorgen in Nederland veel uitgezonden over kerkelijke aangelegenheden en worden aangepaste diensten geprogrammeerd om het Woord van God te kunnen horen, iets waar veel mensen, zeker in crisisachtige tijden behoefte aan hebben.

Toch hebben we vanuit de gemeente gehoord, dat men onze “eigen” diensten echt mist en daarom is besloten om elke zondag een korte viering uit te zenden, die u via onze website kunt beluisteren. Deze actuele vieringen van ongeveer een half uur zijn vooraf in een studio opgenomen, waardoor de kwaliteit van het programma optimaal is.

Wekelijks zal er op zondag om 10.00 uur een korte viering worden uitgezonden via deze website en Facebook. Deze vieringen zijn ook op een later tijdstip te beluisteren.
Het rooster ziet er als volgt uit:

– Zondag 22 maart – dominee Agnes Gooijer
– Zondag 29 maart – dominee Luci Schermers
– Zondag 5 april – dominee Agnes Gooijer


Omdat de maatregelen van de overheid vooralsnog tot en met 6 april duren, hebben we voor de diensten na die datum nog geen besluit genomen.
Omdat het feest van de christenen in het daaropvolgende weekend wordt gevierd, is ons moderamen zich thans aan het beraden, hoe we daar als gemeente vorm aan kunnen geven.
De Opstanding van onze Heer is te belangrijk om juist in deze barre tijden niet feestelijk bij stil te staan. We hopen dat we u hierover begin april concreet kunnen informeren.

Deze update over het coronavirus sluiten we graag af met vers 1 van lied 939 (NLB):

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij Uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

Groet namens de kerkenraad,

Bert Poot, preses
Theo Heeringa, scriba