Voorbeeld vergeten?

Belasting betalen: juist de rijken zouden het goede voorbeeld moeten geven, omdat ze het kunnen. Maar dat schijnt men in de top van het bankwezen de laatste jaren een beetje vergeten te zijn.