Voortgang beroepingscommissie

Begin juli heeft de Smalle Kerkenraad de Beroepingscommissie samengesteld. De samenstelling van de commissie is een goede afspiegeling van onze Hoeksteengemeente. De namen van de commissieleden treft u hier.

De door het Breed Moderamen toegewezen consulent,
ds. R. Braakhuis uit Ammerstol begeleidt de commissie en geeft waar nodig advies. Uitgangspunt voor de Beroepingscommissie is de profielschets die gemaakt is van onze gemeente en de te beroepen predikant(e). Deze schets is unaniem vastgesteld door de Brede Kerkenraad. Na een korte “cursus” van de commissie (want voor nagenoeg alle leden is deze taak geheel nieuw) zal daarna het feitelijke werk eind september starten.

Besloten is te gaan werven door middel van het plaatsen van een advertentie in het blad Kerkinformatie. Dit maandblad wordt door elke predikant gelezen. Daarnaast zal de advertentie ook worden geplaatst op de website van de PKN en natuurlijk ook op onze eigen site. Gezien de voorbereidingstijd en sluitingsdatum van het aanleveren van de advertentie, zal deze verschijnen in de editie van november 2014. Op basis van de respons zullen gegadigden worden uitgenodigd en natuurlijk ook worden gehoord tijdens een reguliere eredienst. Het betreft natuurlijk uitsluitend die geïnteresseerden waarvan de commissie vindt dat die voldoen aan het gewenste profiel.

Van het landelijke bureau Arbeidsbemiddeling van de PKN zullen wij ook een lijst ontvangen met namen van geïnteresseerde en beroepbare predikanten die voldoen aan ons profiel. Omdat ook gemeenteleden inmiddels al spontaan namen hebben ingediend, zullen ook die worden meegenomen in het proces. In het oktober- nummer van Samen zullen wij een oproep plaatsen om nogmaals namen in te dienen van eventueel te beroepen predikanten.

Nu de Beroepingscommissie van start is, is de laatste fase van het proces begonnen om de vacature in te vullen. Hoe lang dit gaat duren is niet bekend. Op zijn vroegst mag verwacht worden dat we in het 1e kwartaal van 2015 een geschikte predikant(e) hebben gevonden. De Beroepingscommissie zal deze predikant(e) dan voordragen aan de Kerkenraad, waarna al dan niet formeel het beroep kan worden uitgebracht.

Bert Poot, voorzitter Beroepingscommissie