Voorzichtige start avondbijeenkomsten

VANAF MEI WEER ENKELE ZONDAGAVONDVIERINGEN

De kerkenraad heeft in haar laatste vergadering besloten om ook op zondagavond, op het bekende tijdstip van 18.30 uur de kerk weer te openen voor een enkele reguliere viering, dan wel een avondgebed. Na ruim een jaar geen avondvieringen meer gehouden te hebben, willen we weer voorzichtig opstarten, uiteraard rekening houdend met de strikte Covid-19 voorwaarden, zoals gesteld door de overheid.

Het is een mooie gelegenheid om bij de opstart de avondvieringen ook anders vorm en inhoud te geven. De afgelopen jaren is regelmatig de vraag in de kerkenraad aan de orde gekomen of we avondvieringen moeten houden en zo ja op welke wijze. De komende maanden geven ons gelegenheid om te kijken hoe een nieuwe aanpak uitpakt en of de gemeente het ervaart als een verrijking. In juni aanstaande willen we reeds een eerste evaluatiemoment inbouwen.
Het volgende is besloten:

Eenmaal per maand een reguliere avonddienst (in de regel de 2e zondag van de maand).
Op de eerste en derde zondag van de maand wordt er een avondgebed gehouden, geleid door gemeenteleden. Deze bijeenkomsten duren ongeveer 30 minuten.
Op de vierde zondag van de maand is er geen dienst/avondgebed en op een vijfde zondag in de maand wordt er eventueel een avondgebed gehouden of een Taizé-viering georganiseerd. Bij het schrijven van deze tekst was nog niet bekend of daadwerkelijk op 30 mei (de 5e zondag) een bijeenkomst zal plaatsvinden.
In de zomerperiode zullen er geen bijeenkomsten plaatsvinden.

Onderstaand het voorlopige overzicht (aanvangstijdstip 18.30 uur):

– Zondag 2 mei: avondgebed
– Zondag 9 mei: reguliere dienst, voorganger ds. Hanneke Ouwerkerk
– Zondag 16 mei: avondgebed
– Zondag 6 juni: avondgebed
– Zondag 13 juni: reguliere dienst, voorganger ds. Hanneke Ouwerkerk
– Zondag 20 juni: avondgebed
– Zondag 4 juli: avondgebed
– Zondag 11 juli: reguliere dienst (themadienst met Hoeksteenband?), voorganger mevrouw ds. S.C.B. Hermanus uit Zoetermeer
– Zondag 18 juli: avondgebed
– Zondag 5 september: eerste avondgebed na de zomer (onder voorbehoud)

Voor alle vieringen/bijeenkomsten geldt dat reservering verplicht is, zoals we inmiddels gewend zijn.

Bert Poot, preses