Vorming & Toerusting

Op dinsdag 28 maart is de derde vormings- en toerustingsavond van dit seizoen. Deze avond belooft een muzikale reis te worden door het Nieuwe Liedboek. De ‘reisleiders’ zijn onze cantrix Jeanita van Eijsden en onze predikant ds. Hanneke Ouwerkerk. De samenzang wordt begeleid door Jaap den Besten. 

Iedereen (van binnen en buiten De Hoeksteen) is van harte welkom! 

De avond begint om 20.00 uur.
Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee klaar.

Het programma eindigt om ongeveer 21.30 uur, waarna u/je van harte bent uitgenodigd om onder het genot van een drankje na te praten. 

Commissie Vorming & toerusting

te Schoonhoven en Willige Langerak