Verslag september 2016

Nu het al weer even geleden is dat wij u over het diaconale project Marks bericht hebben, is het  hoog tijd u weer het een en ander over Marks te vertellen.

Allereerst willen wij u berichten over de financiën van de Vriendenkring Marks over 2015 door middel van onderstaande staat van inkomsten en uitgaven, waarbij de cijfers van Potsdam en Schoonhoven zijn samengevoegd.Schermafbeelding 2016-08-11 om 16.44.16

Dankzij uw steun kon ook in het jaar 2015 de Gemeente in Marks leven en werken in en door het geloof van Hem die alles geschapen heeft. Allen die hieraan hebben bijgedragen danken wij vanaf deze plaats hartelijk!

Voor de Gemeente in Marks was 2015 een hoogtepunt. Door de ruimhartigheid van een gemeentelid in Marks kon de herbouw van de toren op de kerk in juli worden afgerond. Daarna werd op 4 augustus, precies 80 jaar nadat de kerk door de Russiche regering als kerkgebouw werd gesloten en kerkdiensten werden verboden, het kruis en de koepel op de toren herplaatst. Een lang gekoesterde wens van de Gemeente in Marks ging hiermee in vervulling.

In oktober werd door de Gemeente in Marks een nieuwe kerkenraad gekozen. Inclusief Pfarrer Wolodja Rodikow bestaat de nieuwe kerkenraad uit 7 personen, waar-onder ook Swetlana Tsaun en Natalja Mejdt, die in september 2014 ook onze Gemeente hebben bezocht. Tot voorzitter van de kerkenraad werd Alexej Pauls, een zakenman van 35 jaar, gekozen.

Op 7 november 2015 kon op uitnodiging van de Activiteiten-commissie het project Vriendenkring Marks uitgebreid onder de aandacht worden gebracht tijdens de Rommelmarkt. Tijdens deze dag traden 4 nieuwe donateurs toe tot de Vriendenkring Marks. Van de opbrengst van deze dag ontving de Vriendenkring Marks € 2.771,72. Een resultaat waarvoor wij heel dankbaar zijn.

Diaconaal hebben wij als Vriendenkring Marks in december meer dan 20 mensen in Marks en de dorpen die bij de Gemeente in Marks zijn ingedeeld, heel concreet kunnen steunen door daar een Minima-actie te organiseren. Het bracht voor deze mensen extra glans tijdens de Kerstdagen.

Voor september van dit jaar staat een bezoek van Werner Gubatz en Johann Bre-ning vanuit Potsdam aan Marks gepland. Verder is het idee 3 leden van de kerkenraad in Marks uit te nodigen voor een bezoek aan Potsdam in september 2017.

Tot zover de terugblik op het jaar 2015 en de vooruitblik op 2016 en 2017. Zodra weer nieuws uit Marks te melden is, zullen wij U dat weer graag laten weten.

In mei van dit jaar konden weer 4 nieuwe donateurs voor dit prachtige diaconale project worden genoteerd. Heeft U misschien al eens overwogen ook mee te doen ?

Meedoen kan al vanaf € 2,50 per maand. Door de steun van mensen uit Schoonhoven, Potsdam en Heidelberg, kan de Gemeente in Marks in ZIJN NAAM blijven leven en werken. Doet u mee ? Wij rekenen op U !

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met :

Jozien Hoogeweij, tel. 0182 – 38 33 96
Chris van Leeuwen, tel. 06 – 23 680 634
Henk van Riemsdijk, tel. 0182 – 38 82 17