Waarom bidden mensen?

Een van de antwoorden is: Je moet ermee opgevoed zijn. Mensen hebben het je een keer voorgedaan. Anders kom je er vast niet op, om je ogen dicht te doen, je handen te vouwen en te gaan praten.

Iemand legde het zo uit: Mensen komen niet uit zichzelf op het idee om tegen God te gaan praten. Hoe kunnen ze gaan bidden, als ze nooit iets van God horen? Jezus wordt in de bijbel het Woord van God genoemd.

Hij beleefde de verbondenheid met God, zijn Vader. Hij hoorde bij deze Vader en deze hoorde bij hem. Alles wat God te zeggen heeft, is samengevat in Jezus. Wanneer je dat op je laat inwerken en daar blij mee bent, dan kun je iets van God horen.

Het is Jezus, die mensen leert om antwoord te geven aan God. Zo had hij een gesprek met zijn leerlingen over het bidden (Matteus 6). Hij had hun gezegd, dat ze van het gebed geen vertoning moesten maken. En dat ze ook niet mooi hoefden te bidden.

Het is niet zo, dat God mensen eerder hoort, als ze veel woorden gebruiken. God kent ons en weet wat we nodig hebben om te leven. En omdat het tussen ons en hem een kwestie van liefde is, wil Hij dat we dat onder woorden brengen.

Wanneer mensen van elkaar houden, dan zeggen ze ook wat ze voor elkaar voelen. De een zegt het tegen de ander en wil ook dat de ander zegt, dat die van de een houdt. Dat is een kwestie van liefde. Zo is het ook tussen God en ons:

Hij heeft het ons gezegd en Hij zegt het ons telkens opnieuw en Hij wil dat wij het op ozne beurt onder woorden brengen. Als leidraad bij het bidden gaf Jezus aan zijn leerlingen het Onze Vader. En veel mensen zeggen dit gebed bijna elke dag wel een keer op.

Wat zeggen we dan in dit gebed tegen God? Wanneer we tegen God onze Vader zeggen, dan is dat omdat God een vader is, die wil dat zijn kinderen opbloeien en tot hun recht komen. En het betekent, dat God mij samen met de andere mensen opneemt in het verbond met Hem en dat Hij ons geeft wat we nodig hebben om in dat verbond echt te leven.

Wij mensen mogen vrijuit en met vaart leven voor God. Wat als je behalve het Onze Vader ook met eigen woorden wilt bidden? Ik zou zeggen: blader dan vooral in beduimelde gebedenboeken van bijvoorbeeld je ouders.

Dan kom je er achter, welke woorden voor hen belangrijk zijn/waren. Het kunnen ook de jouwe worden. Maar misschien ben je een ander type en houd je meer van eigentijds, kijk dan eens in de volgende twee boekjes:

  • Eén druppel voor jou – gebeden, red. Klaas van der Kamp e.a. Zoetermeer: Boekencentrum.
  • Help ons U te vinden – 101 nieuwe gebeden, red. Janet van Dijk e.a. Protestantse Kerk in Nederland: Utrecht.

Hoe zorg je voor een samenhangend en mooi gebed, dat voor God goed genoeg is? Iemand, aan wie we in de kerk veel te danken hebben, gaf daarop een behulpzaam antwoord. Ons bidden is , zoals alles wat we doen voor God, werk van kinderen.

Denk maar aan de tekeningen, die kleuters voor hun vader of moeder maken. Op zo’n tekening staat eigenlijk niets recht en de kleurstift is zo hier en daar uitgeschoten. Maar er is met liefde aan gewerkt en in liefde wordt het ook aanvaard. Zo is het met ons bidden ook.

En dan nog dit. Er zijn mensen die heel wat in het leven meemaken. Soms wonen ze dichtbij en horen ze bij onze gemeente of wonen ze in de stad. Soms kennen we hen niet eens van naam, omdat ze in heel andere landen en onder andere omstandigheden leven dan wij.

Als gemeente proberen we te helpen door financiële hulp en menselijke aandacht. Dat is zeker een mogelijkheid. Maar ook door middel van het gebed kunnen we veel voor elkaar en anderen betekenen. Dan brengen we hen zoals de vrienden van de verlamde naar de deur van de hoop en dragen we hen naar Jezus(Marcus 2), al moesten we de toegang forceren.

Daarom komen vanaf begin dit jaar gemeenteleden een keer per maand samen, om concreet te bidden voor de gemeente en voor de wereld. Iedere deelnemer weet van doel, aard en duur van de gebedssamenkomst, zodat ieder zich op het gemak voelt.

De volgende samenkomst: lees hier...

Ds Chris Koole