We leven toe naar Hemelvaart en Pinksteren

Pasen ligt alweer even achter ons en nu leven we toe naar Hemelvaart en Pinksteren. Twee bijzondere bijbelse feesten.

Met de kinderen in de kindernevendienst staan we de komende periode stil bij de verhalen uit Hooglied. In dit boek staan veel verhalen over de liefde: elkaar lief hebben, er voor elkaar zijn, wat beteken je voor een ander? wat wil je voor een ander doen? Het is bijzonder als iemand tegen je zegt dat hij/zij je liefheeft – en zo wordt er ook verteld over Gods liefde voor de mensen. Hij vraagt de mensen elkaar lief te hebben.

Met Hemelvaart staan we stil bij weggaan – er wordt uitgelegd dat weggaan niet hetzelfde is als verlaten. We worden niet verlaten en het betekent zeker niet dat we in de steek worden gelaten.

We hebben het over bidden voor de mensen die je lief hebt, voor de mensen die je dierbaar zijn, zoals ook Jezus bidt tot God de Vader. Als je van iemand houdt vindt je het heel fijn om bij iemand te zijn, met Pinksteren wordt dit ook gevierd: God wil bij ons zijn – in alle talen!

We hopen jullie tijdens de komende kindernevendiensten weer te zien, en een fijne tijd met elkaar te hebben.

Groetjes namens de leiding van de kindernevendienst